FESHUSVNU

Giới thiệu

Feshus - Trợ lý thực tập : ứng dụng hỗ trợ thực tập cho sinh viên Khoa môi trường - Đại học KHTN (FES VNU). Hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực tập qua việc giải đáp thắc mắc, hỗ trợ tìm kiếm thông tin về bài giảng, địa điểm thực tập trực tuyến. Thông qua ứng dụng di động sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận thông tin phục vụ cho việc thực tập đơn giản và thuận tiện hơn.